جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

مسئله »تعارض قوانین« وقتی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به خاطر دخالت یک یا چند عامل خارجی در آن به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی بایستی بدانیم که قانون کدام یک از کشورها بر این رابطه حقوقی حکومت خواهد نمود. مثال اول: فرض کنید یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند می خواهند در کشور ایران با یکدیگر ازدواج نمایند. در این مورد ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه شده ایم، زیرا که از یک طرف به دلیل فرانسوی بودن زن و مرد موضوع به کشور فرانسه ارتباط دارد و از طرف دیگر به دلیل اقامت آنها در ایران به کشور ایران مربوط می شود. در این خصوص ماده ۷ ق.م. ایران مقرر می دارد: »اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«. مثال دوم: فرض کنید یک مرد اتریشی و زن آلمانی ایشان که در ایران اقامت دارند از دادگاه ایران تقاضای طالق نمایند. جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

 

در این فرض با یک مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم، زیرا که این سئوال مطرح می شود که درباره این طالق از بین قوانینی شامل: قانون ملی زوج، قانون ملی زوجه یا قانون اقامتگاه آنها که ممکن است صالحیتدار باشند بایستی کدام قانون را حاکم بدانیم؟ در این خصوص ماده ۹۶۹ ق.م. ایران مقرر می دارد: »اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود«. نکته اول- دخالت یک یا چند عامل خارجی در یک رابطه حقوق خصوصی دلیل بروز مسئله تعارض قوانین می باشد. نکته دوم- مسئله تعارض قوانین وقتی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد )حق مکتسب( و برای اجرای آن حق در کشور خارجی به علت بروز مسئله تعارض قوانین بایستی قانون حاکم بر آن را تعیین نمود. به عبارت دیگر تا افراد حقی را کسب ننموده باشند نمی توانند آن را در کشورهای دیگر به اجرا بگذارند. مثالً: هرگاه تبعه یک کشور خارجی به موجب قانون کشور متبوعش حق طالق نداشته باشد نمی تواند در کشورهایی که حق طالق در قوانین موضوعه آنها شناخته شده است این حق را به اجرا بگذارد. زیرا که این شخص حق طالق را در کشورش کسب ننموده است تا بتواند آن را در کشورهای دیگر به اجرا بگذارد. نکته سوم- قواعد حل تعارض قوانین هر کشور در حقیقت قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی آن کشور هستند که توسط قانونگذار داخلی همان کشور تصویب شده اند و برای دادگاههای آن کشور الزم االجرا می باشند. گفتار دوم- عوامل پیدایش مسئله تعارض قوانین جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *