جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این حالت، از ما از بین 101 های انواع الگوهای دودمانه )اتوزومی غالب، اتوزومی مغلوب، وابسته به X غالب ، وابسته به X مغلوب(، 101 ای را می خواهد که نتواند الگوی شجره نامه داده شده باشد. نکته: برای حل این گروه از سوال ها ، به سراغ حالت های وابسته به X می رویم، در صورتی شجره نامه می تواند مربوط به بیماری وابسته به X مغلوب باشد که در آن هر زن بیمار، پدر و پسران مبتال داشته باشد و در غیر این جزوه ازمایشگاه ژنتیک صورت شجره نامه نمی تواند مربوط به بیماری وابسته به X مغلوب باشد. همچنین در صورتی شجره نامه می تواند مربوط به بیماری وابسته به X غالب باشد که در ان هر مرد بیمار، مادر و دختران بیمار داشته باشد ودر غیر این صورت شجره نامه نمی تواند مربوط به بیماری وابسته به X غالب باش جزوه ازمایشگاه ژنتیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *