جزوه اصول فقه ۲

جزوه اصول فقه ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه های انتقال بیماری در انسان جزوه اصول فقه ۲ : شیر خام و فرآورده های لبنی آلوده و غیر پاستوریزه خصوصاً پنیر تازه، خامه و سرشیر غیر پاستوریزه/ تماس مستقیم با بافت های حیوانی آلوده نظیر خون، ترشحات رحمی و ترشحات جنین سقط شده حیوانات/ انتقال تنفسی از طریق ذرات موجود در هوای آغل و اصطبل آلوده.

 

راه های انتقال بیماری در دام ها : آلودگی گله ماده هنگام جفتگیری با دام های نر آلوده/ مصرف شیر مادرهای آلوده توسط بره و بزغاله و گوساله/ تماس با ترشحات رحمی دام آلوده/ تماس با جفت و جنین سقط شده دام آلوده/ انتقال تنفسی از طریق ذرات موجود در هوای آغل و اصطبل/ انتقال از طریق آبشخور مشترک دام ها

 

پیشگیری: خودداری از مصرف مواد لبنی مشکوک مثل شیر جزوه اصول فقه ۲ و…/ استفاده از شیر و فرآورده های لبنی پاستوریزه و یا جوشاندن شیر به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه/ استفاده از ماسک تنفسی در هنگام کار با فضولات حیوان و ورود به اصطبل/ دور نه داشتن حیوانات از محل زندگی انسان/ واکسیناسیون گوساله های ماده در سن ۶-۳ ماهگی/ جدا نمودن دام های سقط نموده از بقیه گله و جلوگیری از تماس مستقیم با ترشحات رحمی، جنینی و جفت دام های سقط شده.