جزوه تکنولوژی گروهی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه تکنولوژی گروهی

انعطاف پذیری ابزاری است که برای ورود به بازار های رقابتی می تواند مبنـای مزیـت رقابتی قرار گیرد. به دلیل اینکه بسیاری از روش ها برای تحقق انعطاف پذیری، باعث افزایش هزینه های تولید می گردند و همچنین نیاز به سرمایه گذاریهای عمده دارنـد لذا استفاده از آنها برای بسیاری از شرکتها عملی نیست. از این رو برای کسب مزیت رقابتی، فرایند تولید باید تغییر کند. اتخاذ مفاهیم تکنولوژی گروهی می تواند در این زمینه راهگشا بوده و انعطاف پـذیری را بـدون افـزایش در هزینـه هـای تولیـد یـا قربانی کردن کیفیت محصول امکان پذیر ساخته و به بهبـود وضـعیت رقـابتی بـرای شرکت منجر گردد جزوه تکنولوژی گروهی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *