دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی

دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه­حل­های عددی در برابر راه­حل­های نمادین

در اعمال قوانین دینامیک، ممکن است از مقادیر عددی کمیت­های درگیر استفاده کنیم، دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی یا ممکن است از نمادهای جبری استفاده کنیم و پاسخ را مانند فرمول بدهیم. وقتی از مقادیر عددی استفاده می­شود، اندازه تمام کمیت­های بیان شده در واحدهای خاص آن­ها در هر مرحله از محاسبه مشهود است. این رویکرد زمانی مفید است که باید اندازه هر عبارت را بدانیم.

با این حال، راه­حل نمادین مزایای مختلفی نسبت به راه­حل عددی دارد:

 1. استفاده از نمادها به تمرکز توجه بر ارتباط وضعیت فیزیکی و توصیف ریاضی مربوط به آن کمک می­کند.
 2. یک راه­حل نمادین شما را قادر می­سازد تا در هر مرحله یک بررسی ابعادی انجام دهید، در حالی که وقتی فقط از مقادیر عددی استفاده می­شود، همگنی ابعاد را نمی­توان بررسی کرد.
 3. ما می­توانیم برای به دست آوردن پاسخ همان مسئله با واحدهای مختلف یا مقادیر عددی متفاوت، به طور مکرر از یک راه­حل نمادین استفاده کنیم.

بنابراین، تسهیلات با هر دو شکل راه­حل، ضروری است، و شما باید هر یک را در حل مسئله تمرین کنید. دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی

در مورد راه­حل­های عددی، ما از جلد استاتیک قراردادمان را برای نمایش نتایج تکرار می­کنیم. تمام داده­های داده شده به صورت دقیق در نظر گرفته می­شوند و نتایج به طور کلی در سه رقم مشخص نشان داده می­شوند، مگر این­که رقم اصلی یک عدد باشد، در این حالت چهار رقم اعشاری نشان داده می­شود. یک استثنا در مورد این قانون در زمینه مکانیک مداری اتفاق می­افتد، جایی که پاسخ­ها به دلیل ضرورت دقت بیش­تر در این رشته، رقم اعشاری دیگری را دریافت می­کنند.

روش­های ­حل

­حل معادلات مختلف دینامیکی را می­توان به یکی از سه روش بدست آورد.

 1. با استفاده از نمادهای جبری یا مقادیر عددی، یک محاسبه مستقیم ریاضی را با محاسبه دستی به دست آورید. ما می­توانیم اکثر مسائل را از این طریق حل کنیم.
 2. برای برخی از مسائل مانند تعیین سرعت و شتاب اجسام صلب در حرکت نسبی دو بعدی، راه­حل­های گرافیکی به دست آورید.
 3. مسئله را با رایانه حل کنید. تعدادی از مسائل در جلد. ۲ دینامیک به عنوان مسائل رایانه گرا تعیین شده است. آن­ها در پایان مجموعه­های بررسی مسئله ظاهر می­شوند و برای نشان دادن نوع مسئله­ای که در آن، حل مسئله توسط رایانه مزیت مشخصی دارد، انتخاب شدند.

انتخاب مناسب­ترین روش حل، جنبه مهمی از تجربه حاصل از کار مسئله است. با این حال، ما تأکید می­کنیم، دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی مهم­ترین تجربه در یادگیری مکانیک، جدا از راه­حل آنها به خودی خود، متکی به فرمول­بندی مسائل است.

در این فصل به معرفی مفاهیم، تعریف­ها و واحدهای مورد استفاده در دینامیک پرداخته شده است و مروری بر رویکرد مورد استفاده برای تدوین و حل مسائل در دینامیک است. اکنون که این فصل را کامل کردید، باید بتوانید موارد زیر را انجام دهید:

  1. قوانین حرکت نیوتن را بیان کنید.
  2. دانلود کتاب دینامیک مریام ترجمه فارسی
  3. قانون گرانش را بیان کرده و وزن یک جسم را محاسبه کنید.
  4. درباره تأثیرات ارتفاع و چرخش زمین در شتاب ناشی از گرانش بحث کنید.
  5. اصل همگنی ابعادی را به یک رابطه فیزیکی معین اعمال کنید.
  6. روش مورد استفاده برای فرمول­بندی و حل مسائل دینامیک را توصیف کنید.