جزوه رسانه شناسی

جزوه تایپ شده رسانه شناسی دانلود فایل                                       جزوه رسانه شناسی برای تاریخچه این رشته ، به تاریخ مطالعات رسانه مراجعه کنید . اولین برنامه کارشناسی ارشد مطالعات رسانه در ایالات متحده توسط جان کالکین در مدرسه […]